documents-title.jpg

BELGELER

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi

Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyolojik Analiz Raporu

Yeditepe Üniversitesi Kimyasal Analiz Raporu

Yeditepe Üniversitesi Antiviral Etkinlik Raporu

Antimikrop Laboratuvarları - Bakterisidal Etkinlik Raporu

Teknik Datalar ve Hazırlama Klavuzu

Sunum Dosyası

ISO Kalite Belgeleri

Serbest Satış Sertifikası

CE Belgesi

Antimikrop Laboratuvarları - Fungusidal Etkinlik Raporu

Antimikrop Laboratuvarları - Virüsidal Etkinlik Raporu